Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Smlouvy Stránka 24     <  1  ...  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  ...  47  >  
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OST-2019-10 Dohoda o realizaci managementových opatření v roce 2019 Josef Kříž 06. 08. 2019 doba neurčitá 10 898
OST-2019-11 Dohoda o realizaci managementových opatření v roce 2019 Havlik Bedrich 06. 08. 2019 doba neurčitá 79 041
OST-2019-12 Dohoda o realizaci managementových opatření v roce 2019 Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. 06. 08. 2019 doba neurčitá 16 335
OST-2019-13 Dohoda o realizaci managementových opatření v roce 2019 Bohumil Jurák 06. 08. 2019 doba neurčitá 1 353
OST-2019-14 Dohoda o realizaci managementových opatření v roce 2019 OtmarStřecha 06. 08. 2019 doba neurčitá 3 899
OST-2019-15 Dohoda o realizaci managementových opatření v roce 2019 Pulsatilla z.s. 06. 08. 2019 doba neurčitá 84 250
OBJ-2019-232 TÁBOR 6-TI NP NA ČESKO - NĚMECKÉ JAZYKOVÉ HRANICI - VODÁCKÝ DEN-FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ FONDU ČESKONĚMECKÉ BUDOUCNOSTI. POPIS AKCE -Splutí Dyje v úseku Znojmo – tábořišt Krhovice (15 km) - PRO 37 ÚČASTNÍKŮ TÁBORA- PŘEDPOKLÁDANÁ CENA 310,- Kč na osobu Vodácký oddíl Neptun Znojmo z.s. 06. 08. 2019 doba neurčitá 11 470
OST-2019-16 Dohoda o realizaci managementových opatření v roce 2019 Alan Malč 06. 08. 2019 doba neurčitá 11 468
OBJ-2019-233 TÁBOR 6-TI NP NA ČESKO - NĚMECKÉ JAZYKOVÉ HRANICI - PROHLÍDKA ZÁMKU VE VRANOVĚ NAD DYJÍ .-FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ FONDU ČESKONĚMECKÉ BUDOUCNOSTI. POPIS AKCE PORO 16 OSOB PROHLÍDKA S PRŮVODCE V NJ, PRO 21 OSOB PROHLÍDKA V ČJ, PŘRDPKLÁDANÁ CENA NA OSOBU 110,- KČ NPÚ, ÚOP v Brně 06. 08. 2019 doba neurčitá 4 100
OBJ-2019-234 UBYTOVÁNÍ V NP THAYATAL 13.8.2019 -TÁBOR - 6-TI NP NA ČESKO-NĚMECKÉ JAZYKOVÉ HRANICI – hrazeno z finačního přispěvku Fondu Česko-německé budoucnosti. Podrobná specifikace: Objednáváme pro Správu Národního parku Podyjí UBYTOVÁNÍ V NP THAYATAL 13.8.2019. Poplatek za ubytování činí symbolických 5 euro na dětského účastníka - předpokládáme 29 dětí x5 euro je celkem 145,- euro. Při předpokládaném kurzu 25,70 Kč za euro předběžná částka cca 3730,- Kč Národní park Thayatal 06. 08. 2019 doba neurčitá 3 730
OBJ-2019-230 TÁBOR -6TI NP NA ČESKO NĚMECKÉ JAZYKOVÉ HRANICI - TÁBOROVÁ LÉKARNIČKA PRO ZOTAVOVACÍ AKCE PRO DĚT NA základě Ivyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, nově pod č. 422/2013 Sb. viz okomentovaný soubor s vyznačenými změnami oproti minulému znění (formát PDF; velikost 339 kB) LÉKÁRNA U SVATÉHO DUCHA s.r.o. 05. 08. 2019 doba neurčitá 5 000
OBJ-2019-231 Stavební materiál - nivelační hmota, penetrace, epoxydový dvousložkový nátěr Stavebniny DEK a.s. 05. 08. 2019 doba neurčitá 15 000
SOD-2019-46 Dílo v oblasti služeb BOZP a PO. ATACHE s.r.o. 01. 08. 2019 doba neurčitá 200 000
OBJ-2019-229 Kopírování klíčů a dodávka zámků pro objekty Správy NP Podyjí. TRESYS s.r.o. 01. 08. 2019 doba neurčitá 5 000
PS-2019-67 OBSLUHA NS A INFOBODŮ SNPP Anna Vršková 31. 07. 2019 doba neurčitá 2 000
OBJ-2019-227 Objednávka 10 ks Krajina mého srdce ZO ČSOP Veronica 30. 07. 2019 doba neurčitá 4 000
PS-2019-59 TÁBOR 6-TI NP -2019 - oddílový vedoucí Adam Vrška 30. 07. 2019 doba neurčitá 5 000
PS-2019-60 TÁBOR 6-TI NP V POODYJÍ - ODÍLOVÁ VEDOUCÍ Anna Vršková 30. 07. 2019 doba neurčitá 5 000
PS-2019-61 NS A INFOBODY SPRÁVY NP PODYJÍ Josef Tunka 30. 07. 2019 doba neurčitá 3 200
PS-2019-62 OBSLUHA NS A INFO BODŮ SPRÁVY NP PODYJÍ Adam Vrška 30. 07. 2019 doba neurčitá 5 200
PS-2019-63 OBSLUHA NS A INFOBODŮ SPRÁVY NP PODYJÍ Ondřej Kříž 30. 07. 2019 doba neurčitá 1 920
PS-2019-64 OBSLUHA NS A INFOBODŮ SPRÁVY NPP Kryštof Slaný 30. 07. 2019 doba neurčitá 9 040
PS-2019-65 OBSLUHA NS A INFOBODŮ SPRÁVY NPP Martin Slaný 30. 07. 2019 doba neurčitá 6 480
PS-2019-66 OBSLUHA NS A INFOBODŮ SNPP Vanda Uhrová 30. 07. 2019 doba neurčitá 12 800
OBJ-2019-245 Uložení odpadu z budovy Na Vyhlídce 5, do sběrného dvora. FCC Znojmo, s.r.o. 30. 07. 2019 doba neurčitá 2 000
Stránka 24     <  1  ...  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  ...  47  >