Smlouva - evidenční číslo: OST-2019-27

Informace o smlouvě
Předmět: poskytnutí podpory - projekt Grafické kolekce pro efektivní provoz infocenter
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 29. 11. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 976 700
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Státní fond životního prostřeí ČR
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Kaplanova 1931/1
Praha 11
14800