Smlouva - evidenční číslo: OST-2019-26

Informace o smlouvě
Předmět: poskytnutí podpory - projekt Prožijte a poznejte Podjí
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 29. 11. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 924 198
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Státní fond životního prostředí ČR
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Kaplanova 1931/1
Praha 11
14800