Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2019-331

Informace o smlouvě
Předmět: Odvoz fekálií
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 27. 11. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 15 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Jiří Linhart
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Podmýče 22
Šafov
67108