Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2019-322

Informace o smlouvě
Předmět: Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 19. 11. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 400
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Ruční papírna Stará škola
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Želetice 113

67134