Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-88

Informace o smlouvě
Předmět: We are ordering packed lunches for participants of Transparcnet meeting (5. 6. - 8. 6. 2018) as part of project KPF-02-023.
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 23 300
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Ab-Hof-Verkauf Fam. Weißkircher
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Fugnitz 15
Fugnitz
2093