Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-1

Informace o smlouvě
Předmět: Aktualizace znaleckého posudku č. 323-37-2015 a ocenění lesních pozemků v k.ú. Čížov
Typ smlouvy: OBJ
Termín uzavření smlouvy: 06. 04. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 6 500
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 46324054
Obchodní název firmy: VÁCLAV LUKÁŠEK
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Sládkova 2557/19
Znojmo
66902