Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-82

Informace o smlouvě
Předmět: We are ordering the catering and renting of the conference rooms and technical equipment for Transparcnet meeting as part of the project KPF-02-023.
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 53 500
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: ALTHOF Consulting- und Hotelbetriebs GesmbH
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Althofgasse 14
Retz
2070

Seznam faktur

Stránka 1     1  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
1800010309 Pronájem sálu a příslušenství - Althofhotel Althof Consulting-undHotelbetriebsges.m.b.H. 04. 07. 2018 53 163 Kč
Stránka 1     1