Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-81

Informace o smlouvě
Předmět: We are booking 43 rooms for 2 nights for participants of the Transparcnet 2018 (5.6. - 8.6.2018) as part of the project KPF-02-023
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 186 500
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: ALTHOF Consulting- und Hotelbetriebs GesmbH
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Althofgasse 14
Retz
2070

Seznam faktur

Stránka 1     1  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
1800010308 Transparcnet - Ubytování 43 osob na 2 noci 5.6.-7.6.2018 Althof Consulting-undHotelbetriebsges.m.b.H. 04. 07. 2018 185 945 Kč
Stránka 1     1