Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2019-213

Informace o smlouvě
Předmět: Překlad cca 44 normostran do německého jazyka v rámci projektu Grafické kolekce pro efektivní provoz informačních center, akceptační číslo 02761832
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 22. 07. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 13 200
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Lenka Brabcová
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Nový Šaldorf-Sedlešovice 207
Nový Šaldorf-Sedlešovice
67181