Smlouva - evidenční číslo: SOD-2018-5

Informace o smlouvě
Předmět: překlady odborných textů z českého jazyka do německého jazyka a německého jazyka do českého jazyka; vedení odborných exkurzí či vycházek pro veřejnost, tlumočení na exkurzích a vycházkách cena 300,-Kč/1 normostranu, vedení exkurzí + tlumočení: 300,-Kč/za každou započatou hodinu
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: neuvedeno
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Kateřina Feikusová
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Boskovštejn 9
Hostim
67154