Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-53

Informace o smlouvě
Předmět: NS Čížov - oprava zámkové dlažby poškozené při budování splaškové kanalizace, nájezd do dvora a 2* chodník.
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 35 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: STAVE s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Lahoferova 21
Dobšice
67182

Seznam faktur

Stránka 1     1  
Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
1800010217 SNP - Čížov - překopy STAVE s.r.o. 17. 05. 2018 27 334 Kč
Stránka 1     1