Smlouva - evidenční číslo: OST-2019-3

Informace o smlouvě
Předmět: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU Z PROSTŘEDKŮ ČESKONĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI 3199381na realizaci projektu: Českoněmeckorakouský mládežnický tábor národních parků
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 02. 04. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 118 900
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Českoněmecký fond budoucnosti, nadační fond
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Železná 24, 110 00 Praha 1
Praha 1
11000