Smlouva - evidenční číslo: PS-2019-25

Informace o smlouvě
Předmět: výroba mýdla v souladu s projektem Prožijte a poznejte Podyjí, akceptační číslo 02871832
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 16. 04. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 1 400
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Petra Klimešová
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Biskupice 72
BISKUPICE
67558