Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2019-102

Informace o smlouvě
Předmět: venkovní schránky na letáky
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 01. 04. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 2 200
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Michal Schneider
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Čížov 180
Čížov 176
67102