Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2019-90

Informace o smlouvě
Předmět: Objednávka servisu služebního vozidla po 60.000 km
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy: 22. 03. 2019
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 30 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: C & K, a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Vídeňská 132/100
Brno
61900