Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-39

Informace o smlouvě
Předmět: Tlumočení pro projekt KPF-02-023
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 9 990
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: ASPENA, s.r.o
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Gorkého 5
Brno
60200