Smlouva - evidenční číslo: KS-2018-7

Informace o smlouvě
Předmět: Aktivní prvky síťové - switch Cisco
Typ smlouvy: KS
Termín uzavření smlouvy: 12. 06. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 96 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 63079496
Obchodní název firmy: Simac Technik ČR a.s.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Radlická 720/113c
Praha 5
15800