Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-223

Informace o smlouvě
Předmět: Překlad 21 normostran do německého jazyka v rámci projektu Grafické kolekce pro efektivní provoz informačních center, akceptační číslo 02761832
Typ smlouvy: OBJ
Termín uzavření smlouvy: 24. 09. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 6 300
Informace o dodavateli
IČ/RČ: 0
Obchodní název firmy: Dita Modrá, nar. 4.3.1972
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Paliardiho 34
Znojmo
66902