Smlouva - evidenční číslo: SOD-2018-1

Informace o smlouvě
Předmět: Péče o nelesní plochy, frézování, mulčování
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 199 500
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Pavel Ondrůj
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Olbramkostel 41
Olbramkostel
67151