Smlouva - evidenční číslo: PS-2018-1

Informace o smlouvě
Předmět: Školení přestupkového zákona
Typ smlouvy: PS
Termín uzavření smlouvy: 17. 04. 2018
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 3 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Mgr. Svatava Havelková
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Tovární 258
Liberec 10
46010