Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-15

Informace o smlouvě
Předmět: Vranov 98 - oprava výtokového potrubí čističky poškozeného mrazem.
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 20 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Karel Krula
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Hluboké Mašůvky 225
Hluboké Mašůvky
67152