Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-14

Informace o smlouvě
Předmět: Vranov 99 - oprava fasády po havárii kuchyňského odpadu.
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 4 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Karel Krula
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Hluboké Mašůvky 225
Hluboké Mašůvky
67152