Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-169

Informace o smlouvě
Předmět: Na Vyhlídce 5 - hledání přípojek vody a kanalizace, výkop šachet, likvidace zeminy.
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 12 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: STAVE s.r.o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Lahoferova 21
Dobšice
67182