Smlouva - evidenční číslo: SOD-2018-10

Informace o smlouvě
Předmět: Celnice Čížov - dodávka a montáž svítidel
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 109 464
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: HZJ - elektromontáže, spol. s r. o.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Nový Šaldorf-Sedlešovice 1702
Nový Šaldorf-Sedlešovice
67181