Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-144

Informace o smlouvě
Předmět: Znojmo Na Vyhlídce 5 - oprava přípojky vody a kanalizace po výměně hlavního řádu v ulici
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 30 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Josef Koleňák
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Krhovice 196
Krhovice
67128