Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-142

Informace o smlouvě
Předmět: Havraníky 13 - oprava venkovní větve vodovodu
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 4 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Josef Koleňák
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Krhovice 196
Krhovice
67128