Smlouva - evidenční číslo: OBJ-2018-115

Informace o smlouvě
Předmět: Objednávka upgrade SW Evidence KN - nejnovější verze Objednávka zrušena!!! - dodavatel již SW neposkytuje!
Typ smlouvy:
Termín uzavření smlouvy:
Termín ukončení smlouvy:
Trvání: doba neurčitá
Částka za smlouvu: 6 000
Informace o dodavateli
IČ/RČ:
Obchodní název firmy: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
Statutarní orgán:
Sídlo / Adresa: Ústecká 98
Zdiby
25066